Skip to main content

GENERALFORSAMLING

Aktionærer indbydes til ordinær generalforsamling lørdag den 25/5 klokken 9.30. Senest den 9/5 2019 skal forslag fra aktionærer være indgivet skriftligt til bestyrelsen. Fra den 11/5 kan dagsorden, fuldstændige forslag og årsrapport læses på Halsnæs Bryghus samt her på hjemmesiden. 

DAGSORDEN

1. Valg af dirigent

2.  Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse samt årsberetning

3. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år

4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til det godkendte regnskab

5. Behandling af indkomne forslag, herunder evt. bemyndigelse til bestyrelsen til udlodning af ekstraordinært udbytte, jf. § 19

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen

7. Valg af revisor

8. Eventuelt 

Skriftlig tilmelding sendes til kontakt@halsbryg.dk med angivelse af navn, adresse, telefon- og aktienummer. Seneste tilmelding den 22/5 2019 med kun én tilmelding pr. aktionærbevis. 

BEMÆRK: GENERALFORSAMLINGEN BEGYNDER KLOKKEN 9.30 I ÅR PÅ GRUND AF DEN RUNDE FØDSELSDAG