GENERALFORSAMLING 26/5 2018 KL. 10.00

Aktionærer indbydes til ordinær generalforsamling. Senest den 10/5 skal forslag fra aktionærer være indgivet skriftligt til bestyrelsen. Fra den 12/5 kan dagsorden, fuldstændige forslag og årsrapport læses på Bryghuset samt her på siden.

DAGSORDEN

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år
  3. Fremlæggelse af årsrapport samt revisionspåtegning til godkendelse samt årsberetning
  4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til det godkendte regnskab
  5. Behandling af indkomne forslag, herunder evt. bemyndigelse til bestyrelsen til udlodning af ekstraordinært udbytte, jf. § 19
  6. Valg af medlemmer til bestyrelsen
  7. Valg af revisor
  8. Eventuelt

Skriftlig tilmelding sendes til kontakt@halsbryg.dk med angivelse af navn, adresse, telefon- og aktienummer. Seneste tilmelding den 23/5 2018 med kun én tilmelding pr. aktiebevis.